Thương hiệu

Khoảng giá

Loại quạt

Chiều hút gió

Nắp che

Quạt thông gió cho nhà xưởng , nhà hàng , giải pháp cho mùa nóng , đẩy hết mùi khó chịu