Thương hiệu

Khoảng giá

Sải cánh

Lọai quạt

Loại quạt

Công suất

QUẠT THÔNG GIÓ HƯƠNG TRỤC