Thương hiệu

Khoảng giá

Sải cánh

Quạt Hướng trục

Loại quạt

Công suất

Quạt thông gió di động, quạt thông gió xách tay công suất cao HAIKI